top of page

הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 01/03/24


חברת ORELON, פועלת רבות על מנת להנגיש את הארגון ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.


מהות אתר אינטרנט נגיש


אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות .


ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט


התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיותWCAG 2.0 , האתר הונגש לרמה AA ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.
האתר נבדק באופן קבוע כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר.
ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט
באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים: / Safari Chrome
הסדרי נגישות בארגון
משרדינו נמצאים בתהליך הנגשה, נכון למועד כתיבת שורות אלו משרדינו טרם מונגשים ולא קיימים שירותי נכים במקום ו/או אביזרי נגישות כלשהן.
דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:
במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז הנגישות של הארגון:
שם רכז הנגישות: ILAN ATTAR
טלפון: 054-495-1625
לפניות: contact@orelon.co.il
 

bottom of page