top of page

מדיניות החלפות והחזרים

ביטול עסקה / מדיניות החזרת מוצרים

בעקבות קבלת המוצרים לידיו, במהלך המשלוח, יבדוק המשתמש את הפריט מיד עם קבלתו וידווח למפעילה אם המוצר התקבל פגום או שונה באופן מהותי מהמוצר המוצג באתר (בהתאם לתנאי השימוש). במקרים כאמור, המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם לתנאי השימוש ולחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו ("חוק הגנת הצרכן").

חשוב לציין כי החתימה של המשתמש על טופס קבלת המשלוח מהווה את הסכמתו על כך שהמשתמש או מי מטעמו ביקשו לבדוק את המשלוח ואת איכות המוצרים.

במקרה של ביטול עסקה שלא נגרם על ידי פגם, המפעילה רשאית לגבות דמי ביטול על פי תקנות חוק הגנת הצרכן, ככל שיהיו 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי המה שנמוך ביניהם. במקרה זה, לא יוחזרו למשתמש דמי המשלוח אם המוצרים כבר נשלחו.

הביטול והחלפת המוצרים נעשים באמצעות פנייה ישירה לשירות לקוחות המקוון של המפעילה באפליקציית המסרים "WhatsApp", בימים א' עד ה', בין השעות 09:30 עד 17:00, או בכתובת הדוא"ל contact@orelon.co.il. לא ניתן להחזיר מוצרים דרך שליח מטעם המפעילה או באמצעות דואר ישראל - המשתמש נדרש להגיע פיזית למחסן המוצרים שבכתובת שנקבעה.

המוצרים המוצגים באתר נמכרים עד גמר המלאי או עד לתאריך המוקדם, לפי שיקול דעת המפעילה.

התמונות, התיאורים והעיצובים של המוצרים באתר מיועדים למטרת המחשה בלבד.

ההחזרה הכספית תתבצע דרך זיכוי כרטיס האשראי בו נעשתה העסקה, תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר המוחזר. על פי סעיף 5.2 לעיל, המפעילה רשאית לגבות דמי ביטול.

 

המשתמש רשאי להחזיר מוצר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תוך ודאות כי המוצר לא נעשה בו שימוש, שאריזתו לא נפתחה או נפגמה, והמוצר המוחזר מצבו תקין - לא עבר חיתוך, התקנה, צביעה או שינוי אחר, והוא נמצא באריזתו המקורית בלבד. אין אפשרות להחזיר או להחליף מוצרים מסוג המראות המוצעים באתר, שכן הם מיוצרים בהזמנה אישית לפי בקשת הלקוח. ההחלפה של מוצר במוצר אחר תתבצע במחסן המפעילה או כפי שיתאפשר על פי מדיניות החזרת המוצרים, תוך 14 ימים מרגע קבלת המוצרים או הודעה על הכנתם לאיסוף. כמובן, זאת בתנאי שהמוצר לא נעשה בו שימוש ועומד בדרישות התקינות המפורטות. בעת ביצוע ההחזרה או ההחלפה יתבצע בדיקת תקינות המוצר על ידי נציג המפעילה. מוצרים שאינם עומדים בדרישות התקינות לא יוחזרו או יוחלפו, ולא יינתן זיכוי כספי או קרדיט למימוש באתר עבורם. פריט שהוחלף לא יזוכה בהחזר כספי, אלא יינתן קרדיט למימוש באתר.

bottom of page